Actueel

Nascholingsdag “Waarom doe je dat?” groot succes

De Pedagogische Begeleidingsdienst organiseerde op 17 oktober 2015 een nascholingsdag “Waarom doe je dat? Kijken naar gedrag en gedragsproblemen” onder leiding van Kees van Overveld. Als gedragsdeskundige bepleit hij een aanpak waarbij het sociaal-emotioneel leren van de groep de hoogste prioriteit krijgt.

Tijdens de nascholingsdag kwamen diverse thema’s aanbod waarmee meteen concreet geoefend werd in groepjes. Bijvoorbeeld: hoe gebeurt groegroepsplan-gedragpsvorming juist, wat is het belang van en verband tussen taalbreed onderwijs en sociaal-emotioneel leren, hoe zetten we in op primaire preventie enz.

Als startpunt voor deze nascholingsdag gebruikte Kees van Overveld 2 one-liners:

Gedragsproblemen zijn teamproblemen! en Gedragsproblemen zijn interactieproblemen!

De aanwezigen kregen de gelegenheid dit te begrijpen en ruimer te kaderen/vertalen naar de concrete klas- en schoolpraktijk, om er de volgende schooldag al meteen concreet mee aan de slag te gaan. Boeiend en inspirerend!

Kees van Overveld is auteur van het boek: Groepsplan gedrag (ISBN 13:9789077671788).