Header

Uitbreiding secundair Steineronderwijs

 voorfinanciering & fondsenwerving

Binnen de brede waaier van het secundair onderwijs nemen de steinerscholen een bijzondere plaats in. Ze zijn een uniek en concreet alternatief voor ouders die hun kinderen een vorming willen geven die zich richt op een harmonieuze ontwikkeling van het hoofd, het hart en de handen. Dit vertaalt zich in een gevarieerd leertraject met kunstvakken, praktisch-technische vakken en een algemene cognitieve basisvorming.

Hoe sterk we ook begaan zijn met onze pedagogische kwaliteit, er bestaat in Vlaanderen nog steeds een aanzienlijk gebrek aan “kwantiteit”. Veel ouders met hun kinderen op een basisschool steineronderwijs vinden geen vlotte aansluiting met het secundair steineronderwijs. Afstand en reistijd zijn de belangrijkste reden waarom ze vaak niet kunnen kiezen voor de pedagogie die hun voorkeur geniet.

Er is dus nood aan meer initiatieven - en vooral ook middelen- om het aanbod middelbaar steineronderwijs te verbreden. Onder impuls van ouders en leerkrachten werden er vorig jaar nog twee nieuwe MSV vestigingen opgestart, in Turnhout en in Anderlecht, en kwam er een 7de klas bij in Leuven. In Gent werd dan weer een eerste 9de klas opgestart van een technische hout- en bouwrichting, en in september 2017 start er in Aalst een nieuwe vestiging van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen. 

Allemaal heuglijk nieuws dus, maar het grootste struikelblok bij het opstarten van nieuwe initiatieven is de voorfinanciering. Nieuwe klassen hebben het eerste jaar immers geen recht op subsidiëring, omdat die slechts toegekend wordt op basis van het  leerlingenaantal van het voorgaande schooljaar. Bijgevolg moet élke nieuwe klas - meerdere jaren na mekaar dus - gefinancierd worden met eigen middelen. Het gaat om werkingsgeld voor onder meer huisvesting, personeel en pedagogisch materiaal.

Om de middelbare scholen extra financiële ondersteuning te bieden, heeft de Federatie Steinerscholen in samenspraak met de MSV beslist om een NIEUWE fondswerving op te starten in samenwerking met het fonds PiANTRO (Participeren in Antroposofie). Dit fonds werd in 2008 opgericht om o.a. de beroepsopleiding “Duurzaam Wonen” in Lier mee te ondersteunen. We willen iedereen die heeft bijgedragen om dit bijzondere project mee mogelijk te maken dan ook oprecht bedanken. Niet alleen voor hun schenking of andere steun, maar voor het bewijs dat participeren zin heeft. Ook nu!

Op de website van de Federatie werd een afzonderlijke pagina aangemaakt met als hoofding "Fondsenwerving". Wie het nieuws omtrent PiANTRO en alle nieuwe initiatieven wil blijven volgen, kan zich eenvoudig aanmelden. Daarnaast ging er een Facebook pagina on-line waarop u alle nieuws, foto's en filmpjes vindt.  

Elke bijdrage aan PiANTRO komt de uitbouw van secundair steineronderwijs rechtstreeks ten goede. PiANTRO steunen betekent letterlijk “participeren” in de antroposofie.

Wij danken u allen heel erg daarvoor, in het belang van vele ouders en leerlingen.

Namens de Scholengemeenschap Steinerscholen Secundair Onderwijs

Griet Van Raemdonck en Boris De Keyser. 

 

Schenkingen ten gunste van het Fonds PiANTRO gebeuren via rekeningnummer (IBAN) BE10 0000 0000 0404 (BIC) BPOTBE1 van de Koning Boudewijnstichting, met de VERPLICHTE GESTRUCTUREERDE MEDEDELING: ***182/0460/00286*** Voor schenkingen vanaf 40€ levert de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest af.

---
---
---