Header

Nieuwsbrief maart: sprokkels en weetjes

---
img_2639-1024x768

100 jaar steinerpedagogie

In 2019 zal de internationale beweging van de steiner- en Waldorfscholen 100 jaar bestaan. Wereldwijd worden er tal van activiteiten, publicaties en lezingen georganiseerd. Bekijk alvast dit aanstekelijke filmpje.

---

Steinerpedagogie als traumapreventie o.l.v. Bernd Ruf

Ruim 60 mensen genoten van de studiedag met Bernd Ruf rond trauma. Ruf gaf inkijk in wat trauma is, wat er neurologisch gebeurt en welk verloop een trauma kan kennen.

Meer lezen.

---
kgm8vxc0GH8cLXJl

Houten speelgoed voor het jonge kind

De Houten Veer is een nieuw ecologisch speelgoedatelier in Den Dolder, dat werd opgericht door Arne Lauwaert, steiner-kleuterleraar en oud-leerling van de Steinerschool Gent. In het atelier wordt speelgoed vervaardigd uit natuurlijke materialen, waarbij ecologie en duurzaamheid centraal staan. Om het atelier verder uit te bouwen en een grotere diversiteit aan speelgoed voor het jonge kind te kunnen ontwikkelen, werd een crowdfunding campagne opgestart. Klik hier voor meer informatie.

---

Wetenschappelijke interesse voor antroposofische zorg

De Vrije Universiteit Amsterdam gaat wetenschappelijk onderzoek voeren naar antroposofische zorg. De vraag die hen bezig houdt is: hoe vertaalt een antroposofische levensbeschouwing zich in de medische praktijk? Lees het hele artikel hier.

---

Global Change Makers

Laatstejaarsstudenten van de steinerscholen worden uitgenodigd om kennis te maken met het International Youth Initiative Program (YIP), een internationaal project dat zich richt op sociale ondernemingslust en global change. Het programma start in augustus 2017 en duurt 10 maanden. Info & inschrijven via www.yip.se

---
Unknown-2

YEP: Young Eurythmy Performance

In 2017 wordt voor de derde keer het rondreizende jongerenproject "YEP!" georganiseerd. Schoolverlaters die zich willen aansluiten bij dit internationale euritmie-gebeuren kunnen zich vanaf nu inschrijven voor een kennismakingsweekend in Kassel (juni), gevolgd door een tournee door verschillende Europese landen (vanaf september). Een inspirerende rondreis tussen klank en ritme. Info & inschrijven via yep-eurythmie.de

---

Antroposofische workshops

De Iona Stichting in Amsterdam organiseert jaarlijks verschillende antroposofische initiatieven als inspiratiebron voor medewerkers van organisaties met een antroposofische achtergrond. Hieronder een overzicht met korte toelichting. Meer info via www.iona.nl

---
images-1

Wat als… je kind iets meer ‘verwaarlozen’ ook zijn voordelen heeft?

Liesbeth Gijsel is hoofdredacteur van Eos. In De Standaard van 25 januari schreef ze een boeiend opiniestuk over het belang van vrij spelen. U vindt de integrale versie hieronder.

Meer lezen.

---

Eigen eindtermen voor de basisvorming in het TSO

Sinds de invoering van de eindtermen in 1997 heeft de federatie Steinerscholen steeds afwijkingen ingediend op de door de overheid opgelegde ontwikkelingsdoelen en eindtermen. Dit gebeurde op basis van een arrest van het arbitragehof van 18 december 1996. Hierdoor werd er een procedure voorzien om afwijkingen op de eindtermen te verkrijgen op voorwaarde dat ze gelijkwaardig werden verklaard aan die van de overheid.

Meer lezen.

---

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je actief bent in een steinerschool of -organisatie als leidinggevende, leraar of bestuurder, of omdat je je hebt aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen.

Heb jij ook een bijdrage voor de nieuwsbrief? Inzendingen welkom via info@steinerscholen.be. De redactie beslist over de publicatie van de inzendingen. Ze behoudt zich het recht voor om teksten in te korten of aan te passen. 

De volgende nieuwsbrief van de Federatie Steinerscholen verschijnt eind april 2017. Deadline voor inzendingen: 20 april 2017.