Header

- nieuwsbrief - 

---

Oproep: participeren in antroposofie

Recent brachten we het heuglijke nieuws van de geplande uitbreiding van de middelbare steinerscholen in Leuven, Aalst, Antwerpen en Gent. Achter de schermen wordt hard gewerkt en vergaderd om alles op poten te zetten, maar ook boekhoudkundig moet het plaatje kloppen. Om de nog ongesubsidieerde klassen van het secundair onderwijs te ondersteunen - er volgt pas subsidiëring het schooljaar nà het jaar van de opstart - werd er een fondsenwerving opgestart in samenwerking met Piantro (participeren in Antroposofie).

Weinigen zijn zich ervan bewust, maar omdat er het eerste jaar zelfs geen subsidies zijn om het loon van de leerkrachten betalen, bedraagt de jaarlijkse kost tussen 80.000 en 100.000 € voor iedere ongesubsidieerde, nieuwe klas! Elke financiële ondersteuning om onze projecten mogelijk te maken is dan ook hartelijk welkom.

Schenkingen ten gunste van PiANTRO gebeuren via het rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting. Voor schenkingen vanaf €40 levert de Koning Boudewijnstichting een fiscaal attest af. Rekeningnummer koning boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404 met verplichte gestructureerde mededeling: ***182/0460/00286***

Meer uitleg en filmpjes over onze fondsenwerving vindt u hier.

---

Concurrerende scholen

Scholen zijn concurrenten van elkaar en dat kan ver gaan, zelfs tot ranglijsten om scholen te vergelijken op basis van cijfers. “Maar een competitiemodel tussen scholen verscherpt sociale ongelijkheid en staat samenwerking in de weg," waarschuwt Wouter Van Dooren, professor Bestuurskunde aan de UAntwerpen. Lees hier het hele artikel dat verscheen in Klasse.

---
Post Griet Boris27032017 kopie-1

Hartverwarmende getuigenis

Onze oproep om via Piantro de uitbreiding van de middelbare steinerscholen te ondersteunen leverde niet alleen hoopgevende eerste donaties op, maar ook heel wat hartverwarmende reacties. Eén ervan vonden we zo bijzonder dat we ze graag - met toestemming van de afzender - met jullie willen delen.

 

Meer lezen.

---
Podiumfestival_Affiche

Feest in Lier!

De apotheose van het feestjaar “40 jaar Lier” wordt ongetwijfeld het podiumfestival van zondag 11 juni 2017. Opnieuw zijn oudleerlingen met een muzikale vorming bereid gevonden om af te zakken naar hun oude thuisbasis om op onze campus te realiseren wat nooit eerder gebeurde: een waar festival met een brede variatie aan swingende pop, gevoelige solo's en indrukwekkende stemhoogten.

---

Waldorf 100: actie!

 De activiteiten rond 100 jaar Waldorfpedagogie beginnen op gang te komen. Er werd onder meer een actie met postkaarten gestart.

Ruim duizend  blanco geadresseerde postkaarten werden naar alle Waldorf- en steinerscholen gestuurd met de oproep om de kaarten kunstzinnig te vullen en ze vervolgens naar de meer dan duizend scholen wereldwijd te sturen. Wie meer wil weten over deze of andere activiteiten in het kader van Waldorf 100 kan terecht op de fraaie website.

Alle landen en scholen worden ook opgeroepen om zelf projecten rond Waldorf100 aan te melden. Binnen de Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen is een werkgroep opgestart om de acties in Vlaanderen vorm te geven. Later meer nieuws!

---

Onontbeerlijke boeken

Recent werd een specifieke selectie handboeken voor geschiedenis en vreemde talen vertaald uit het Duits. Het gaat om bijzonder interessante Waldorfliteratuur die elke leerkracht op een Steinerschool een brede waaier aan pedagogische inzichten en ondersteuning biedt. 

De beschikbare titels werden deskundig vertaald en waar nodig aangepast aan de Vlaamse context. We brengen ze  graag onder de aandacht omdat ze veel leerkrachten zullen inspireren - en omdat ze eigenlijk niet zouden mogen ontbreken in de bibliotheek van elke Steinerschool!

 Er komen in de nabije toekomst nog titels bij. Raadpleeg geregeld de website.

---

Pleidooi voor een kindvriendelijke mediapedagogie

Tot 20 mei kan de petitie nog ondertekend worden voor een kindvriendelijke mediapedagogie. Meer informatie betreffende de petitie via de link hier.

---

Wegens technische problemen ontvang je deze nieuwsbrief later dan gepland. Onze excuses daarvoor.

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je actief bent in een steinerschool of -organisatie als leidinggevende, leraar of bestuurder, of omdat je je hebt aangemeld om de nieuwsbrief te ontvangen.

Heb jij ook een bijdrage voor de nieuwsbrief? Inzendingen welkom via info@steinerscholen.be. De redactie beslist over de publicatie van de inzendingen. Ze behoudt zich het recht voor om teksten in te korten of aan te passen. 

De volgende nieuwsbrief van de Federatie Steinerscholen verschijnt eind juni 2017. Deadline voor inzendingen: 25 juni 2017.