Actueel

Actieve onderwijsvrijheid en de autonomie van de school

De Middelbare Steinerschool Vlaanderen nodigt u graag uit op de slotviering ter gelegenheid van haar 25ste verjaardag. De academische zitting vindt plaats op vrijdag 24 mei om 19u30 in de Pacificatiezaal van het stadhuis van Gent.

 

 ACTIEVE ONDERWIJSVRIJHEID EN DE AUTONOMIE VAN DE SCHOOL

 

Ter gelegenheid van haar jubileum geeft de Middelbare Steinerschool Vlaanderen een forum aan verdedigingsredenaar Jan Masschelein die in de Apologie van de School een quasi oneigentijds pleidooi houdt ter verdediging van de school. Want ook scholen zijn op zoek naar een vernieuwde identiteit en stellen zich vragen omtrent hun autonomie met het oog op een nakende  schaalvergroting. Maar hoe moeten scholen zich verhouden tegen de vele hedendaagse aanklachten en hoe kunnen scholen actief hun vrijheid beschermen.

Discussanten Pedro de Bruyckere en Christine Gruwez plaatsen daarna via hun visie de keynotetoespraak in een ruimer perspectief.

VRT-journalist Marc Van de Looverbosch leidt alles in goede banen.

 

 

Programma:

 

  • Opening door één van de stichters, Kamiel Van Herp
  • Keynotetoespraak door onderwijsfilosoof van de Katholieke Universiteit van Leuven, prof. Jan Masschelein, omtrent “De apologie van de school”
  • Discussanten Christine Gruwez en Pedro de Bruyckere geven hun visie op de inleiding
  • Muzikaal intermezzo door leerlingen van de Gentse Steinerschool o.l.v.Wouter Beeckman
  • Gesprek over het thema van de avond o.l.v. moderator Marc Van de Looverbosch
  • Slottoespraak door de schepen van onderwijs van de stad Gent, Elke Decruyenaere

 

 

Nadien wordt u uitgenodigd op een receptie in de Troonzaal van het Gentse Stadhuis.

 

Deze receptie wordt u aangeboden door de stad Gent en de school i.s.m. Abinda, Hobbit-Food for Freedom, La Vie est Belle en Het Hinkelspel

 

Inschrijving door een mail te sturen aan marleen.foncke@msv-vzw.be

Inkom: gratis

 

Wij hopen van harte u op deze jubileumavond te mogen ontmoeten.