Actueel

Steinerscholen hebben nood aan eigen pedagogische architectuur

Vlaamse regering beoordeelt vervangende eindtermen als niet gelijkwaardig

De steinerscholen betreuren ten zeerste de beslissing van de Vlaamse regering° om de door de schoolbesturen van secundaire steinerscholen ingediende eigen einddoelen voor de 1ste graad S.O. niet gelijkwaardig te verklaren met de eindtermen van de overheid. De steinerscholen hebben in hun aanvraag alle voorgeschreven criteria nageleefd (respect voor de fundamentele rechten en vrijheden; indeling in de zestien decretaal vastgelegde sleutelcompetenties; eindtermen en uitbreidingsdoelen in de vereiste vorm, die toelaat na te gaan in welke mate deze eindtermen bij een leerlingenpopulatie worden bereikt).

Lees het volledige artikel