Actueel

Antroposofische menskunde in beweging en beleving.

Met Dr. Luc Vandecasteele en Griet Missinne. Zaterdag voormiddag 20 april en 18 mei in de Steinerschool van Aalst.              

 

Het antroposofisch mensbeeld, de menskunde en de daarmee verbonden methodiek en didactiek zijn de wezenlijke kenmerken voor de identiteit van een Steinerschool.

Het vak ‘euritmie’ heeft een onmisbare functie in het bereiken van de pedagogische doelstellingen van de Steinerschool. De euritmie is als het cement tussen de verschillende bouwstenen van het leerplan. Juist in deze tijd, waarin het denken zo eenzijdig wordt aangesproken, wordt in het euritmisch bewegen van taal en muziek de wilskant van het kind zichtbaar. Hierdoor kan de verbinding worden gelegd met zijn eigen persoonlijke ontwikkelingsweg!

Via de elementaire euritmie in de kleuterklas verwerft het kleine kind een sterke beleving van het Ik in de wil, en ontwikkelt het aldus een innerlijk orgaan voor z’n eigen levenslot.

Via de pedagogische euritmie in de lagere school, waar de beleving van het kunstzinnige centraal staat, wordt een grote bijdrage geleverd aan de vaardigheid tot gemeenschapsvorming.

 

Tijdens 2 zaterdagvoormiddagen, van 9.30 tot 13.00 u,  willen we ons verdiepen in dit mensbeeld en proberen we dit ervaarbaar en beleefbaar te maken door de euritmische bewegingen Graag (euritmie)pantoffels of licht schoeisel meebrengen.

De cursus gaat door in de Steinerschool Michaëli, Affligemdreef 71, 9300 Aalst

Bijdrage : 30 euro/ sessie ; 50 euro/ 2 sessies.

Info en inschrijving : viaeuritmia@gmail.com of 0495/668368