Actueel

Antroposofische workshops

De Iona Stichting in Amsterdam organiseert jaarlijks verschillende antroposofische initiatieven als inspiratiebron voor medewerkers van organisaties met een antroposofische achtergrond. Hieronder een overzicht met korte toelichting. Meer info via www.iona.nl

Earth Forum & Social sculpturing met Shelley Sacks (Brookes University, Oxford) op 12 en 17 februari. Earth Forum is een proces waarbij innerlijk werk en uiterlijk handelen met elkaar in verbinding worden gebracht. Social Sculpturing geeft aandacht aan het samen vormgeven van deze tussenmenselijke, creatieve ruimte. Werkplaats Antroposofische Menskunde met Lili Chavannes en Christina van Tellingen op 7 en 22 maart en op 4 en 11 april. Deze werkplaats is bedoeld om meer deskundigheid te ontwikkelen in het waarnemen en begrijpen van de gehele mens en gevoel te ontwikkelen voor karma. Theorie U werkdag met Clarine Campagne op 15 maart. Deze dag helpt je om zelfstandig vanuit het U proces vernieuwing te genereren. Tweedaagse Persoonlijk Leiderschap met euritmiste Gia van den Akker en Clarine Campagne op 26 en 27 maart. Je verkent de polariteiten waartussen je leeft, je werkt toe naar een eigen choreografie en een bezielde proeftuin om nieuwe vondsten werkzaam te maken. Verdiepingswerkplaats Antroposofische Menskunde met Christina van Tellingen en Clarine Campagne op 10 en 24 mei en op 7 en 14 juni. Deze Werkplaats is bedoeld om verder te komen in het doorgronden van het mysterie van de mens: wie we zelf zijn en de anderen met wie we werken en leven.