Actueel

Antwerpse school is Eco-school

Elk jaar reikt de stad Antwerpen drie geldprijzen uit aan scholen met het beste projectidee om te werken rond een beter leefmilieu. De school van Antwerpen won dit jaar de derde prijs.

Vorig schooljaar toverden ouders van de Antwerpse school de kleine speelplaats (voor de kleuter en de eerste twee klassen van de lagere school) om tot een avontuurlijke, groene oase. Met dit project behaalde de Antwerpese school de derde plaats en kreeg een subsidie van 2.500 euro.

 

Wat stond er zoal in het juryrapport?
“Jullie project is zeer waardevol. Het is vernieuwend en beantwoordt aan een nood voor meer groen in een grijze buurt. De organische speeltuin, die volledig ecologisch zal zijn, combineert diverse milieuthema’s en zal het milieu zeker ten goede komen doordat de biodiversiteit zal toenemen. …/… Het gaat hier duidelijk om een innovatief project. Een project dat nooit af is en verder mag groeien bij de leerlingen, ouders en hopelijk ook de buurt.”

 

Een voorwaarde om uitgeroepen te worden tot EcoSchool is een MoS-school te zijn (Milieuzorg Op School). Hiermee verklaart de school om zich in te zetten voor milieuzorg, onder meer door te verdiepen in verschillende milieuthema’s, door een eigen MoS-systeem uit te werken en door duurzame milieuzorg op een educatieve manier in meerdere leergebieden te integreren.
Hiermee staat de Antwerpse school op de groene kaart.
Vorig jaar werd ook een eco-werkgroep gestart: een groep ouders die nagaat hoe ecologisch de school is en waar de groeikansen zitten.

 

Meer info over Milieu Op School:  www.mosvlaanderen.be