Actueel

Beeld-Woord-Daad: drie ervaringswerelden van de prepuber en puber binnen de morele en religieuze ontwikkeling

OUDERVOORDRACHT door Paul-Phillipe Stevens op donderdag 29 augustus 2013 om 20u30 in de feestzaal van de Steinerschool Antwerpen, Volkstraat 40 Antwerpen.

 

 

Voor het begin van elk nieuw schooljaar hebben de leraren van onze school, basis zowel als middelbaar, al altijd de gewoonte gehad om met enkele studiedagen eind augustus zich op het schooljaar voor te bereiden. Dit jaar zullen deze plaatsvinden op dinsdag 27,  woensdag  28 en donderdag 29 augustus 2013. Op 29 augustus zal er een gezamenlijke voordracht voor leraren van kleuter- tot 12de klas zijn door Paul-Phillipe Stevens, gewezen benedenbouwleraar in de Steinerschool van Stuttgart, ouder van onze school en geestelijke van de Christengemeenschap te Mortsel. Het thema van de voordracht is: Beeld-Woord-Daad: drie ervaringswerelden van de prepuber en puber binnen de morele en religieuze ontwikkeling. Dit grondthema van de steinerpedagogie wordt ’s avonds weer opgenomen in een voordracht voor alle belangstellende ouders in de feestzaal van de school. Deze voordracht zal de eerste van drie gelijkaardige voordrachten zijn volgend schooljaar die telkens voor leraren én ouders zullen plaatsvinden.

 

 

Voor de leraren is er verder een studiedag met Marcel Seelen (leraar te Amsterdam) over de inhoud van de klassen 7 en 8 op dinsdag 27 augustus. Op woensdag 28 augustus zal de basisschool werken aan visie met Clarine Campagne (steunend op de Theorie U), de middelbare school zal zich concentreren op het thema evaluatie in de praktijk vanuit de nieuwe visietekst evaluatie die dit schooljaar ontwikkeld werd samen met klassenouders en leerlingenraad. Op donderdag 29 augustus komt dan ’s voormiddags Paul-Phillipe Stevens met de hier aangekondigde voordracht en met zang o.l.v. Kim Meyns het schooljaar inluiden voor alle leraren samen.