Actueel

Belang van onderzoekend spel

De New York Times publiceerde afgelopen weekend een artikel waarin het belang van onderzoekend spel als basis voor het latere leren wordt geduid.

Er wordt ook gerefereerd naar onderzoek dat uitwijst dat het verlagen van de leeftijd om te starten met instructief leren (bv. leren lezen), op lange termijn niet de beoogde resultaten oplevert.  

Een wetenschappelijk onderbouwd pleidooi om het kind in de eerste 7 jaar de ruimte en tijd te geven om te leren door het spel.