Actueel

Bezoek van schepen Marinower aan steinerschool Lohrangrin

Op woensdag 6 mei 2015 bracht de schepen van onderwijs, Claude Marinower, een bezoek aan Lohrangrin. Focus van het bezoek was het inclusieproject dat sinds september 2013 loopt op de school en uniek is in Vlaanderen.

In dit project is de integratie tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs type 8 op een gedegen en ver doorgedreven manier vorm gegeven. De ervaringen van dit project zijn belangrijk in het licht van de recente ontwikkelingen in het onderwijsveld, waarbij steeds meer de roep klinkt naar inclusie.

Kinderen leren niet allemaal op hetzelfde tempo. Sommigen kampen met een specifieke leerproblematiek en hebben aangepast onderwijs nodig. Sinds twee jaar biedt Lohrangrin de mogelijkheid om deze kinderen te begeleiden binnen hun vertrouwde omgeving. Zij doet dit in samenwerking met de Parcivalschool, school voor buitengewoon onderwijs in Antwerpen.

Maatwerk, maar dan volledig geïntegreerd in de werking van het gewoon onderwijs. Door de nauwe samenwerking tussen de leerkrachten van het gewone en het buitengewoon onderwijs, neemt de expertise toe. Dit werkt bevruchtend in beide richtingen.

Door de intensieve samenwerking, de doorgedreven differentiatie en de co-teaching verhogen de leerkansen aanzienlijk. Zowel de type 8-kinderen als de kinderen uit de klas van Lohrangrin plukken hiervan de vruchten. Zo kunnen de beschikbare middelen – geld, leerkrachten en therapeuten – optimaal ingezet worden voor het ondersteunende maatwerk.

IMG_5804 IMG_5817 IMG_5794