Actueel

Bijeenkomst ECSWE in Bratislava

In het eerste weekend van oktober vond de bijeenkomst van de European Council of Steiner/Waldorf Education plaats in de steinerschool van Bratislava, Slovakije.

De deelnemers woonden een openbare conferentie bij rond het thema ‘Challenges of creativity’. Verder had er ook de council meeting plaats waarin de landen zich bogen over onderwerpen als ‘Essential characteristics of Waldorf/Steiner Education, de bevraging inzake schoolrijpheid en instapleeftijd lagere school en school leadership.

Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst lees je hier: ECSWE Bratislava 2 oktober – 4 oktober 2015

The European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) is een organisatie die 26 landelijke steinerkoepels verenigt. Doel van de organisatie is om het steineronderwijs te verstevigen en te ontwikkelen in de lidstaten door ervaring te delen. ECSWE werkt samen met andere partners die bezig zijn met de sociale en emotionele ontwikkeling en het welbevinden van kinderen.

Je leest meer over ECSWE op de website van de organisatie.