Actueel

Bijeenkomst ECSWE in Oslo

In januari 2015 vond in Oslo een bijeenkomst plaats van ECSWE die werd bijgewoond door 37 mensen uit 21 Europese landen. Thema’s die aan bod kwamen waren onder meer:

  • de ontwikkeling van een nieuw Waldorf-concept in de bovenbouw van de Oslo Bysteinerschole (‘tweede steinerschool in Olso’), waar leerlingen nu kunnen kiezen uit vijf richtingen: kunst, muziek, exacte wetenscghappen, humane wetenschappen en media.
  • een conferentie rond het thema “Leiderschap in Waldorfscholen – de Noorse ervaring”
  • een voorstelling van de Noorse federatie en enkele nieuwe vertegenwoordigers
  • een bespreking van een interne bevraging rond schoolrijpheid
  • een gedachtenwisseling rond de negatieve impact van de PISA-tests op het onderwijs
  • een stand van zaken van het “diploma project”

Een volledig verslag van de bijeenkomst lees je hier.