Actueel

Conferentie “Transitions in childhood”

‘Transitions in Childhood between birth and 14 year’ is een internationale conferentie te Dornach van 30 maart tot 3 april 2015 georganiseerd door IASWECE en de Pedagogische Sectie.

 

Leraren weten dat elke leeftijdsfase zijn eigen specifieke ontwikkelingskenmerken heeft. De drempelmomenten binnen en tussen deze leeftijdsfasen vragen bijzondere aandacht van de volwassenen die het kind in zijn ontwikkeling begeleiden. De internationale conferentie ‘Transitions in Childhood’ wil de vragen en expertise van de verschillende beroepsvelden samenbrengen. Zo is vanuit gezamenlijke studie en workshops de verdieping mogelijk en kunnen nieuwe pedagogische vormen worden gevonden.

 

Registratie gebeurt online via de website van de Pedagogische Sectie. Bij deze als warmmaker alvast het programma.