Actueel

Contemplatieve reflectie voor portfolio en actieonderzoek

Ariëlla Krijger schreef een boek over de integratie van portfolio in het onderwijs. Een belangrijke doelstelling daarvan is dat leerlingen zicht leren krijgen op zichzelf als competent persoon. Dat sterkt hun zelfvertrouwen, hun intrinsieke motivatie en hun autonomie.

Voor een goed portfolio moet je over jezelf leren reflecteren. Dat komt niet vanzelf. Reflectie veronderstelt een referentiepunt, een voornemen vooraf. Dat geeft focus en juist dat maakt deze reflectie contemplatief. 

Ariëlla Krijger kent de steinerscholen en de vrijescholen, zowel in België als in Nederland. Ze is ook goed vertrouwd met het antroposofisch mensbeeld. De plaatsing van de reflectie binnen dat mensbeeld neemt een belangrijke plek in in het boek.

Het boek kost 17,50 euro. Leraren van steinerscholen kunnen het bestellen via margareta.van.raemdonck@steinerscholen.be. Uiteraard is het boek ook te verkrijgen in boekhandel De Kleine Prins in Antwerpen of via uitgeverij Via Libra.

cover portfolioboek Ariella