Evenementen van derden

De vader van het initiatief

Voordracht: Frans Lutters over Emil Molt

9 november 2018, 20u

Emil Molt

De taak die Rudolf Steiner weggelegd zag voor zijn leerlingen, maar misschien wel voor ieder mens, was leiden én dienen, herder én koning zijn.
Dit tweestromenland is in wezen een driestromenland: het gaat uit van het licht dat in de aarde incarneerde op het moment van de tijden-wende, het keerpunt der tijden: de Christuszon. Die verenigt herder én koning, koning én herder of maakt die vereniging als herder-koning mogelijk. Initiatief nemen op aarde vanuit de Christus-zon behoort tot het wezen van de opdracht van de hedendaagse mens.

De eerste stap daarheen noemt Rudolf Steiner het geest-herinneren. Ieder doelbewust herinneren is een geestelijke zoektocht. Ieder daadwerkelijk herinneren is een bij elkaar komen van vraag en antwoord, is een in elkaar komen, een samenvallen ervan, het bevrijdend sluiten van een cirkel. Dat kan alleen met een diepere ik-kracht die zowel uiterste intelligentie als uiterste wilskracht omvat. De diepste herinnering is het herinneren van het ontstaan van ons eigen wezen, hoe we ‘uit de Vader zijn voortgekomen’. Ieder ontstaan komt uit de diepte vandaan die alles draagt en doordringt en die op het eerste zicht onkenbaar lijkt. Dit ‘voortkomen uit de Vader’ noemt Rudolf Steiner met een onvertaalbaar woord ‘erwesen‘, het zijn dat zichzelf in het licht, in het wezen brengt vanuit het oer-zijn.

Ook voor organisaties is het van belang dat ze van tijd tot tijd, bij voorkeur op cyclische momenten, hun oorsprong herinneren. In de oorsprong ligt immers de verborgen kracht voor de toekomst. Alleen zo voorkom je verval of wildgroei. In de oorsprong ligt het nooit geheel ontgonnen terrein der mogelijkheden verborgen, dus ook de toekomst vanuit de ware tijdgeest.
Een verjaardag vieren is niet jezelf vieren, hoe goed je bent, maar je oorsprong herinneren, je ‘voortkomen uit de Vader’, zodat je vanuit de schepping van de Zoon in de daadkracht van de geest kan komen.
Dit vraagt om onderzoek. Een onderzoek dat zich afspeelt op vele lagen: het gaat ook om documenten en feiten verzamelen, om mensen ontmoeten die zich kunnen herinneren, maar vervolgens komen deze ervaringen ook tot leven en verbeelding in de mate dat in dit onderzoek leven en verbeeld-kracht geïnvesteerd wordt. Tenslotte gaat het zelfs om een in-een-stroming treden met de impuls, daarna zelfs om de karmische verbinding met de mensen die daarmee verbonden waren. Dat is geest-herinneren.

Emile Gevers

In deze geest behandelden we de biografie van Emile Gevers en vierden we zijn honderdste verjaardag dit jaar. Hij was in 1954 de stichtende, initiatief nemende figuur van de eerste Steinerschool in België.

Daan van Bemmelen

Daan van Bemmelen

Frans Lutters schreef eveneens in deze geest een biografie van Daan van Bemmelen – een boek dat zowel in het Nederlands als in het Duits bestaat. Van Bemmelen, die op jonge leeftijd de stichter werd van de Steinerschool in Den Haag (1923), gaf daarmee de aanzet tot een schoolbeweging die zeer grote uitbreiding kende en nog steeds kent.

Emil Molt

Maar Frans zal tijdens deze voordracht over de biografie van Emil Molt spreken, de vader van de allereerste Steinerschool of waldorfschool, ontstaan in 1919 te Stuttgart, negenennegentig jaar geleden.

Opdrachten kunnen onmetelijk groot zijn en toch moet een kleine mens in alle dapperheid en bescheidenheid een eerste stap zetten. Dat deed Emil Molt.

Aanmelden

Aanmelden via initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be
Bijdrage:8 euro

Locatie

Steinerschool Antwerpen, Volksstraat 40, Antwerpen

***
Een organisatie van Antroposofie in Antwerpen, Via Libra en Waldorf 100