Actueel

ECA wijst op gevaren van versnelling leerproces bij jonge kinderen

De maatschappelijke tendens om het leerproces bij jonge kinderen op steeds vroegere leeftijd te stimuleren, is niet zonder gevaar. Dat we dit proces bij kinderen kunnen versnellen, betekent niet dat ze deze versnelling ook aankunnen. Dat kan je lezen in het artikel “Able, but not ready”, gepubliceerd op de website van Early Childhood Action (ECA).

In dit artikel verwijst de auteur naar verschillende studies die onafhankelijk van elkaar aantonen dat een te vroege ontwikkeling van de geest van kinderen vaak nefast is. Kinderen die door omstandigheden (vaak een gebrekkige leefomgeving) op een te vroege leeftijd versneld hun geest ontwikkelen, groeien vaak op tot volwassenen die kampen met gezondheidsproblemen op fysiek, psychologisch en psychosomatisch vlak. Jonge kinderen blootstellen aan een omgeving die kunstmatig hun ontwikkeling stimuleert en accelereert, betekent dus een ernstig risico om dit fenomeen  in de hand te werken.

 

Je kan het hele artikel lezen op de website van ECA: Able, but not ready.

ECA is een vrij jonge groepering van individuen en organisaties rond het jonge kind, opgericht met de bedoeling om input te leveren in de finale revisie van de Engelse wetgeving m.b.t. het jonge kind (“Early Years Foundation Stage”).