Actueel

Eindtermen

Net zoals alle Vlaamse scholen, hebben de steinerscholen de opdracht om eindtermen en ontwikkelingsdoelen na te streven. Het standpunt van de steinerscholen in het actuele maatschappelijke discours omtrent de eindtermen vindt u hier.