Actueel

ELIANT-conferentie roept op tot meer betrokken burgers

Voor het eerst hield ELIANT op 7 november in Brussel een representatieve conferentie. Daarin pleitte de organisatie voor een grotere maatschappelijke betrokkenheid met betrekking tot de grondrechten in Europa.

De organisatie is erin geslaagd duidelijk te maken dat de toegepaste antroposofie een essentiële bijdrage levert aan de bewustwording in de dagelijkse praktijk van de mensenrechten. Grondrechten als waardigheid, vrijheid, gelijkheid en solidariteit zijn in feite verankerd in de Europese grondwet en vastgelegd in het handvest van de EU. Maar de burgers zijn zich over het algemeen in het alledaagse leven niet bewust van deze grondrechten, eisen ze niet op en accepteren ook telkens weer situaties die in strijd zijn met deze grondrechten. Het is daarom belangrijk dat de maatschappij wakker wordt, de situatie nauwkeurig bekijkt en haar grondrechten opeist.

Meer informatie over de conferentie vind je op de website van ELIANT.

eliant_freedom_of_choice_220