Actueel

Focus op inclusief onderwijs (vorming)

Op maandagavond 18 maart a.s. kan u een vorming volgen rond inclusief onderwijs en de steinerpedagogie, georganiseerd door GOVAG.

PROGRAMMA:

20.00u-20.45u: HET RECHT OP- OF DE PLICHT TOT- INCLUSIEF ONDERWIJS?
Het streven naar meer inclusie in het onderwijs laat niemand onberoerd. Ondanks het feit dat er internationaal een consensus bestaat dat inclusie in het onderwijs de norm zou moeten zijn, lijkt het of we in Vlaanderen ter plaatse blijven trappelen. Eén en ander is te wijten aan een heleboel misverstanden die er bestaan rond het concept ‘inclusief onderwijs’. Kan je inclusief zijn voor sommigen? Wat is het verschil tussen inclusie en diversiteit? Vanuit verschillende kaders en de internationale context gaan we in deze inleiding op zoek naar fundamenten van inclusie in het onderwijs.
SPREKER: BENO SCHRAEPEN is medeoprichter van het Studiecentrum voor inclusie en enablement, docent aan de Plantijn Hogeschool en ondersteunt scholen en leerkrachten bij inclusie in het onderwijs.

20.45U – 21.30U: INCLUSIE EN STEINERPEDAGOGIE
De Steinerpedagogie is ontstaan uit een aantal fundamentele inzichten omtrent de ontwikkeling van kinderen. Ook kinderen waarbij de ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, zijn bij de oprichting van de eerste Steinerschool, hierin opgenomen. In de heilpedagogische cursus spreekt Rudolf Steiner met een zeer grote waardering over deze kinderen en over de mogelijkheden om hen in hun ontwikkeling te begeleiden. Het zoeken naar hulp voor hen brengt nog steeds diepere inzichten in het wezen van de ontwikkelingskrachten die in de pedagogie worden aangesproken. De oefeningen en pedagogische intuïties die hieruit ontstaan zijn van onschatbare waarde voor alle kinderen. De Internationale Raad voor Heilpedagogie en Sociaaltherapie heeft zich samen met de pedagogische sectie aan het Goetheanum sterk geëngageerd in het verder ontwikkelen van inclusief onderwijs in Steinerpedagogie en heilpedagogie.
SPREKER: BART VAN MECHELEN is directeur van De Speelhoeve, heilpedagogisch dagverblijf en lid van de Internationale Raad voor Heilpedagogie en Sociaaltherapie. Voordien werkte hij als leraar in de Parcivalschool, Steinerschool voor Buitengewoon onderwijs.
*
21.30U – 21.45U: PAUZE EN VOORBEREIDEN VAN VRAGEN
21.45U – 22.30U: INCLUSIE CONCREET: INGAAN OP CONCRETE VRAGEN, VERHALEN EN VOORBEELDEN

BIJDRAGE 9€
LOCATIE: STEINERSCHOOL – VOLKSTRAAT 40 – 2000 ANTWERPEN
INSCHRIJVING : marage@gmail.com – tel.0485/35.52.87
Organisatie: GOVAG vzw
(Gebruikers- en oudervereniging Vlaamse antroposofische gehandicaptenzorg)
www.govag.be