Actueel

Helend werken in tijden van angst

Of hoe in de klas stil te staan en te werken rond traumatische ervaringen

In het steineronderwijs leren we de kinderen wat ‘goed’, ‘mooi’ en ‘waar’ is. Dat staat soms in schril contrast met de beelden en verhalen die kinderen opvangen van de vele conflicten wereldwijd maar ook vlakbij.

Hoe gaan onze kinderen om met deze gebeurtenissen? Hoe ontstaat een traumatische ervaring? Wat kunnen we als leerkracht in een steinerschool doen om dit te verhelpen?

Tijdens de wereldconferentie in Dornach werd dit thema toegelicht door Bernd Ruf. Ook tijdens een voordracht in Brussel op 19 april ll. ging hij dieper in op dit thema.

Bernd is schoolleider op een grote Duitse steinerschool en werkt over de hele wereld aan preventie van trauma bij kinderen. Naast zijn praktijkervaring kan hij vanuit zijn antroposofische menskundige inzichten duiding geven aan deze problematiek en komt hij met concrete oplossingen!

 

Dit thema zal in het najaar zeker op het menu staan in het nascholingsaanbod van de Pedagogische Begeleidingsdienst.