Actueel

Hervorming van het onderwijs

Als steinerscholen vinden we een toekomstgericht secundair onderwijs met oog voor de reële problemen essentieel. Dat vraagt echter een voortdurend praktijkonderzoek en ruimte voor lerende scholen, ongeacht de uiterlijk structuur of benaming van de diverse structuuronderdelen.

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat hen algemeen en breed vormt. Het verwerven van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes draagt hier essentieel toe bij. Scholen zijn plaatsen waar jongeren als persoon tot hun recht moeten kunnen komen en breed leren. Alleen zo kunnen ze zich optimaal voorbereiden op hun levensopdracht in het maatschappelijke en economische leven. Van de hervorming verwachten we dat scholen dit vanuit hun eigenheid zullen kunnen blijven vormgeven, ook al nemen ze een eigen plaats in binnen het onderwijslandschap. We hopen tevens dat deze hervorming het onderwijs zal behoeden voor een utilitaire instrumentalisering die onmiskenbaar tekort zal doen aan het recht op deze brede vorming als persoon.