Actueel

Historische bijeenkomst tussen de IASWECE en ECSWE in Estland

Van 14 tot 16 oktober kwamen de International Association for Steiner Waldorf Early Childhood Education ( IASCWE) en de European Council for Steiner Waldorf Education (ECSWE) samen op dezelfde plek in Tartu, Estland. Zo konden ze een groot gedeelte van de tijd samen werken en elkaar ontmoeten.

In België horen de kleuterscholen tot de gemeenschappelijke structuur van de basisschool, maar in vele landen werken de kleuterscholen onafhankelijk van de lagere scholen. Sommige vertegenwoordigers bij IASWECE en ECSWE kenden elkaar zelfs niet! Hoog tijd, zo vonden de twee organisaties, om de banden tussen de kleuterschoolbeweging en de schoolbeweging aan te halen.

Drie gemeenschappelijke thema’s werden gekozen:

  • de overgang van de kleuterschool naar de lagere school,
  • ict en media educatie
  • “assessement” of beoordelen en toetsen van het leren in steinerscholen.

De vertegenwoordigers van de twee organisaties werkten samen in gemengde workshops om te komen tot een aanzet waarop ieder in zijn eigen organisatie kan verder werken.

 

De druk vanuit overheden in alle landen heeft een sterke invloed op de praktijk in de (kleuter)scholen. Ondanks accentverschillen zijn er grote gemeenschappelijke tendensen. Daarom is het belangrijk om over de landsgrenzen heen de handen in elkaar te slaan. Als vertegenwoordigers van een internationaal vertakte pedagogie met een uitgesproken gemeenschappelijk ideaal, kunnen ECSWE en IASWECE een betekenisvolle bijdrage leveren aan het internationale pedagogische discours.

Aan het einde van de gemeenschappelijke bijeenkomsten was duidelijk dat de organisaties deze samenwerking willen verderzetten.

 

Een van de concrete resultaten van de samenwerking zijn een ‘Draft Manifest Transition’ rond de overgang kleuterschool naar lagere school en een ‘Position Paper on Assessment’ rond evaluatie. Beide documenten zijn nog in ontwikkeling en er wordt binnen ECSWE en IASWECE naar vormen gezocht om deze verder uit te werken. Voor meer info en verdere actie rond media educatie, zie o.m. de nieuwsbrief van IASWECE en ECSWE. Wie deze nieuwsbrieven wil ontvangen kan zich aanmelden op de respectievelijk sites: http://www.iaswece.org/iaswece-newsletter/ en http://www.ecswe.net/ecswe-newsletter-47-july-2016/