Actueel

Lohrangrin start met tweede type 8-klas

In september 2013 startte lagere school Lohrangrin (Wilrijk) samen met Parcival (Antwerpen), lagere school voor buitengewoon onderwijs, met een uniek project. Kinderen met een leerzorg (dyslexie, dyscalculie …) lopen binnen het gewone kader van de school hun eigen traject. Daarbij zitten ze voor vakken als handwerk, schilderen en vormtekenen in hun gewone klas en krijgen ze onderwijs op maat voor de leergebieden waarmee ze worstelen: rekenen, lezen, schrijven …  Zo maken de scholen samen werk van integratie van kinderen met en zonder leermoeilijkheden.
De start bleek alvast succesvol. De type 8-klas liep al snel vol. In september 2014 start Lohrangrin met een tweede graadsklas voor type 8. Op die manier kunnen nog meer leerlingen aangepaste ondersteuning krijgen binnen de schoot van het ‘gewone’ onderwijs. Een knappe concretisering van inclusief onderwijs.