Actueel

Middelbare Steinerschool Vlaanderen krijgt gunstig advies voor al haar vestigingsplaatsen

 

De 5 vestigingsplaatsen van de Middelbare Steinerschool Vlaanderen (Berchem, Brugge, Gent, Leuven en Lier) kregen een advies gunstig van de onderwijsinspectie na de opvolging van de doorlichting, zowel wat het pedagogische luik als wat het element bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne betreft.

De inspecteurs hadden woorden van lof voor de wijze waarop de opvolging de voorbije 3 jaar is aangepakt, begeleid en ook door de leerkrachten en de preventie-adviseurs is vormgegeven. Zij hadden bijzondere felicitaties voor de vorm van samenwerking die tussen de leerkrachten en tussen de preventie-adviseurs van de verschillende vestigingen is tot stand gekomen én voor de wijze waarop de ervaring en de verjonging elkaar gevonden hebben. Een paar elementen kregen een bijzondere waardering: het leerplangericht werken met helder en leerondersteunend cursusmateriaal, de aantoonbaarheid voor toneel, poëzie en poëtica via de volgens hen voor Vlaanderen zelfs unieke vorm van portfoliowerking, het meer in de verf zetten van het bronnenonderzoek, het optimaliseren van de leerlingenproeven, de inhoudelijk onderbouwde rapporten, de professionalisering van de inventarisatie omtrent preventie.

De inspectieleden gaven mee, dat de school op voortreffelijke wijze haar pedagogische project en haar pedagogisch vrijheidsgebied wist te vertalen naar een transparante en valide evaluatievorm, al is er op dat gebied zeker nog groeimarge.

Samenvattend gaf de inspectie mee dat alle tekortkomingen zijn weggewerkt, het leerproces in het voordeel van de leerlingen verbeterd werd en kiemen bevat voor interessante toekomstige processen, waarmee we vanuit de steinerpedagogie gedacht, het verschil kunnen maken.

De opvolgingsdoorlichtingsverslagen zijn vanaf nu raadpleegbaar op de site van de inspectie:

http://data-onderwijs.vlaanderen.be/onderwijsaanbod/adres.aspx?sn=47316

onder verslagen schooljaar 2015-2016.