Actueel

Nascholingsaanbod PBD

Ook volgend jaar organiseert de Pedagogische Begeleieidngsdienst Steinerscholen weer een boeiend aanbod aan cursussen voor leraren.

Zo is er de introductiecursus steinerpedagogie (zie 2015-2016 affiche introductiecursus). Deze cursus vormt een uitvoerige kennismaking met de steinerpedagogie voor leraren van alle onderwijsniveaus en ouders, studenten, geïnteresseerden …

We plannen ook een startdag voor beginnende leraren in de steinerpedagogie, op zaterdag 24 oktober, waar ruimte zal zijn voor inhoud, kunstzinnige workshops en intervisie.

Verder willen we voor wat de professionalisering van alle leraren betreft onder andere inspelen op de vele vragen rond ’gedrag’, mede ook in het kader van het M-decreet.

In het voorjaar voorzien we alvast een module onder leiding van Rik Ten Cate rond de veerkracht van de leraar.

Naast deze cursussen staat er nog veel meer in de startblokken. Meer info volgt en vind je op de pagina vorming.

Je kan met al je vragen rond de pedagogie terecht bij de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Steinerscholen (Federatie). Wij bekijken of we je zelf kunnen verder helpen met onze eigen expertise of hoe en naar wie we je best kunnen doorverwijzen.