Actueel

Noam Chomsky waarschuwt voor de gevaren van testing

De Amerikaanse taalkundige en filosoof Noam Chomsky waarschuwt in een helder pleidooi voor de gevaren van gestandaardiseerd testen in de context van het onderwijs.

“The assessment itself is completely artificial,” Chomsky asserts. “It’s not ranking teachers in accordance with their ability to help develop children who will reach their potential . . . It’s turning us into individuals who devote our lives to achieving a rank.”

Onderwijs moet in wezen gaan over het ontwikkelen van het potentieel en de creativiteit van kinderen. Door (steeds meer) te testen worden kinderen opgevoed tot economische mensen, waarbij het niet langer draait om het ontwikkelen van hun eigen mogelijkheden maar om het bereiken van een bepaalde rang, positie op de economische ladder.