Actueel

Onderwijsinspectie zet de M-bril op

Op de dag van de Leerzorg Secundair Onderwijs (georganiseerd door CNO Antwerpen) op 2 februari 2016 volgde Ilse Vanbaelen onder andere het seminarie: De onderwijsinspectie zet de M-bril op. Twee leden van de onderwijsinspectie kwamen toelichten hoe de inspectie naar leerbegeleiding door de M-bril kijkt. Leerlingbegeleiding omvat in elke school enerzijds leerbegeleiding en anderzijds socio-emotionele begeleiding.

De inspectie kijkt naar de kwaliteit van de onderwijsprocessen van de school. Dit doet ze volgens het DODO-principe (kwaliteitscirkel).

-Doelgerichtheid: Strategische keuzes maken, doelen kiezen en actieplannen ontwerpen

-Ondersteuning: De organisatie vorm geven zodat kwaliteitsbewaking mogelijk wordt

-Doeltreffendheid: Effectiviteits- en doelmatigheidsonderzoek

-Ontwikkeling: Ontwerp, verbetering van processen op operationeel niveau.

 

Je kan in je college zelf de leerbegeleiding van de eigen school samen onderzoeken, bevragen,… om kritisch na te gaan: Waar wil de school naartoe? Wat is effectief? Bereik je wat je zegt te doen? Hoe stuur je bij?

 

Geïnteresseerd of graag meer info (zowel voor basisonderwijs als secundair onderwijs)? Neem gerust contact op met onze Pedagogische Begeleidingsdienst. Het begeleiden en ondersteunen van scholen en lerarenteams bij het reflecteren, verdiepen en realiseren van het pedagogisch project én van het zorgbeleid op school is namelijk een doelstelling in ons begeleidingsplan.

Contact: ilse.vanbaelen@steinerscholen.be