Actueel

Ouders kunnen meer dan cake bakken

Eind januari vond in Solymár (Hongarije) een bijeenkomst plaats van de European Council for Steiner Waldorf Education. Gastschool was de Fészek Waldorf Iskola, waar de leden van de European Council een ontmoeting hadden met het European Network of Steiner Waldorf Parents. Dit netwerk van ouders, opgericht in 2007, werd de laatste jaren steeds actiever. Onder het ietwat uitdagende motto “ouders kunnen meer dan cake bakken”, wilden ze de scholengemeenschap oproepen om de band tussen ouders en leerkrachten niet te verwaarlozen. Pioniers van een steinerschool zijn meestal een klein groepje ouders dat grote offers brengt om de school te realiseren die ze zelf wensen. Eenmaal opgestart verandert de inbreng van de ouders op een natuurlijke wijze. Leraren nemen een grotere rol op zich en vaak voelen de ouders zich na enkele jaren veel minder betrokken. In het belang van de kinderen geloven de ouders van ENSWaP in het activeren van een meer solide samenwerking tussen ouders en leraren. Door een internationale uitwisseling van goede voorbeelden en ervaringen op dit vlak, willen ze het pedagogisch draagvlak dat gebaseerd is op Rudolf Steiners ideeën verder helpen versterken en ondersteunen. Meer info via www.enswap.org en www.ecswe.net

image