Actueel

Parcivalschool ontvangt commissie onderwijs uit Brussel

Op 3 juni ll. bracht de commissie onderwijs van het Vlaams parlement een bezoek aan de Antwerpse Parcivalschool. Aanleiding voor het bezoek was de grootstedelijke problematiek in het Antwerpse onderwijs.

De commissie was talrijk vertegenwoordigd met onder andere de voorzitster Kathleen Helsen, Jo de Ro en Elisabeth Meuleman. Ook de Antwerpse schepen van onderwijs Claude Marinower met zijn kabinet, en Hans Annoot en Paul Buyck vanuit de Federatie Steinerscholen vervoegden de delegatie. Ze namen ruim de tijd om met de Parcivalschool kennis te maken en haar specifieke werking als enige Steinerschool voor Buitengewoon Onderwijs te leren kennen.

Met veel interesse luisterden zij naar de verhalen over de leerlingen, hun context en hun problematiek. Ook de enthousiaste en bijzondere weg die de Parcival-leerkrachten met de leerlingen gaan, sprak hen aan.

Verder verduidelijkte het team van Parcival hoe de school samenwerkt met de andere Steinerscholen, hoe de de Gon-werking is vormgegeven en hoe ze haar expertise deelt in het kader van het M-decreet. Tenslotte schetste de school haar intenties naar de toekomst.

Het bezoek werd afgesloten met een rondleiding in kleine groepen. Daarbij konden de gasten proeven van de persoonlijke manier van omgaan van de leraren met de leerlingen. Hun aanpak werd bijzonder gewaardeerd.

Tijdens deze rondleiding hadden de commissieleden ook oog voor de slechte staat van sommige gebouwen.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

SAMSUNG CAMERA PICTURES