Actueel

Smeer ze! 2013

Oxfam-Wereldwinkels daagt alle scholen uit

• ‘Smeer ze!’ is een jaarlijkse actie voor alle scholen met een hart voor eerlijke handel

• Week van de Fair Trade 2013 : 2 oktober tot 12 oktober

• Voor alle basis-, secundaire en hogescholen

Alle kaarten op tafel

‘Smeer ze!’ focust dit jaar op het onrecht in de internationale handel, onder de noemer Alle kaarten op tafel. Bij dit onrecht spelen twee factoren die elkaar bevestigen en versterken:

• De spelregels van de internationale handel dienen vooral de belangen van westerse producenten. Zo ontnemen ze de kansen op ontwikkeling van producenten in het Zuiden.

• De machtsconcentratie binnen de internationale handel maakt zuiderse producenten structureel afhankelijk en onmondig. Grote bedrijven houden die macht natuurlijk graag in eigen handen. Dit alles wordt glashelder uitgelegd in een filmpje op www.allekaartenoptafel.be.

 

Kaart onrecht aan met een laagdrempelige actie

Door met je school mee te doen met ‘Smeer ze!’ geef je meer ruchtbaarheid aan dit onrecht: bijvoorbeeld door met z’n allen eerlijke boterhammen met choco te eten, een eerlijke sapbar te openen, een eerlijk lied te zingen of een eerlijke zoektocht te organiseren.

 

Meer info op www.oxfamwereldwinkels.be/smeerze. Je vindt er actietips, het wedstrijdreglement en veel meer. Er is een laureaat per Vlaamse provincie.