Actueel

Steinerpedagogie als traumapreventie o.l.v. Bernd Ruf

Ruim 60 mensen genoten van de studiedag met Bernd Ruf rond trauma. Ruf gaf inkijk in wat trauma is, wat er neurologisch gebeurt en welk verloop een trauma kan kennen.

Samen met zijn team zet Bernd Ruf in ramp- en oorlogsgebieden vooral in op het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van de mens. Snelle interventie kan vaak heel wat diepere traumatisering voorkomen. Rufs aanpak is gebaseerd op de uitgangspunten van de steinerpedagogie. In drie workshops konden verschillende ‘technieken’ van aanpak geoefend worden. De studiedag was uitermate relevant voor  leerkrachten die te maken hebben met kinderen met leer-, gedrags- persoonlijkheids- en sociale stoornissen, waarvan (meer dan verwacht) een vorm van trauma aan de basis ligt. Alle “moeilijk gedrag” beschrijft Ruf als een onhandige poging van het zelfgenezend vermogen van het kind om evenwichten te herstellen. In een afsluitende voordracht ging Ruf uitvoerig in op wat er nodig is om als school helend te kunnen werken op het getraumatiseerde kind. Daarin kan het verschil liggen of trauma een breuk in de eigen biografie vormt, of net een kans biedt tot persoonlijkheidsgroei. Een brochure met meer achtergrond rond trauma werd door de de Begeleidingsdienst voor Vrije Scholen in Nederland vertaald en mooi uitgegeven. Meer info en bestellen via http://www.bvs-schooladvies.nl/producten-en-publicaties/vlucht-trauma-pedagogiek-boek-nieuw