Actueel

Steinerpedagogie in deze tijd – 4 oktober

Op vrijdag 4 oktober 2013 om 20u geeft Christine Gruwez een voordracht rond dit thema n.a.v. 20 jaar De Es.


In de loop van deze jaren waren leerlingen, ouders en leraren getuige van heel wat evoluties binnen de samenleving: digitalisering, globalisering, klimaatverandering,…
In wezen gaat de steinerpedagogie actief op zoek naar maatschappelijke relevantie. De verhouding van de inzichten van de pedagogie tot de huidige veranderende tijden is in die zin een inspirerend thema. Voor de middelbare steinerschool vormt dit immers steeds opnieuw een boeiende uitdaging.

‘Steinerpedagogie in deze tijd’ is daarom onderwerp van een voordacht in de Es n.a.v. het feestjaar.

 

Christine Gruwez publiceert al vele jaren over uiteenlopende thema’s, vanuit de achtergronden van de antroposofie. Zowel in haar boeken als in haar voordrachten zoekt zij steeds opnieuw naar een vernieuwde en doordachte kijk, met respect voor de bestaande inzichten.
We hopen van harte u te mogen verwelkomen.