Actueel

Steinerpedagogie voor de 21ste eeuw

“De 21ste eeuw is de doorstart van het in de 20ste eeuw begonnen digitale tijdperk. Het digitale geweld waarmee wij omringd worden en waarvan we niet de illusie moeten hebben dat het ooit weer zal verdwijnen, wijst erop dat we nog maar aan het begin van een zogenaamde digitale revolutie staan en dat de impact van kunstmatige intelligentie en augmented reality op onze manier van leven en samenleven alleen maar groter zal worden.” Op deze manier opent Werner Govaerts een interessante uitgediepte reflectie over de uitdagingen voor de steinerpedagogie in de 21ste eeuw, want “dag na dag voeden wij kinderen op voor de dag van morgen, maar als wij willen nadenken over de opvoeding en het onderwijs van morgen, dan moeten we tijd maken om na te denken over ‘the day after tomorrow’.” Het volledige artikel is te vinden in het recentste nummer van Antroposofie Vandaag, een kwartaalblad dat wordt uitgegeven door de Antroposofische Vereniging en Via Libra. Ook niet-leden kunnen zich daarop abonneren. Wie graag het recente nummer als proefnummer ontvangt, stuurt daarvoor een vraag naar info@via-libra.be.