Actueel

Steinerscholen breiden uit, met jouw hulp!

Beste ouder, sympathisant,

Het feestjaar 2019 nadert, de honderdste verjaardag van de steinerpedagogie! Wereldwijd bloeit en groeit de beweging nog steeds. Ook de Vlaamse steinerscholen groeien flink. Sommige scholen barsten zelfs uit hun voegen en moeten lange wachtlijsten aanleggen. De oplossing? Meer klassen, natuurlijk!

 Sinds zo’n twee jaar zien we een explosie aan nieuwe initiatieven. Her en der hebben ouders het lef om in samenwerking met de leerkrachten een lagere of middelbare school op te starten. Voor het basisonderwijs zagen we zo de geboorte van de steinerscholen in Ronse, Antwerpen (Lamorinièrestraat) en Tervuren. In het secundair onderwijs leverde het een nieuwe middelbare school op in zowel Aalst, Turnhout als Brussel en een nieuwe technische richting in Gent. Daarnaast hebben de scholen in Leuven, Lier, Berchem en Antwerpen (Hibernia) nog extra klassen ingericht om aan de vraag te voldoen.
s918
Fantastisch nieuws, toch? Alleen, nieuwe scholen of klassen richt je uiteraard niet in voor een appel en een ei.

Alle scholen in Vlaanderen krijgen personeelsmiddelen en omkadering om leerkrachten aan te werven. Dit gebeurt op basis van het aantal leerlingen dat op 1 februari van het voorgaande jaar is ingeschreven op de school, de zogenaamde februaritelling.  Als een school in september meer leerlingen heeft dan in februari, moet men het toch doen met de subsidies op basis van de februaritelling.

Vanaf 1 september 2018 wordt er rekening gehouden met een exponentiële groei van het aantal leerlingen. In sommige steden stromen vele kinderen door van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs. Ook in de steinerscholen zullen er meer leerlingen starten in een zevende klas (het eerste jaar van de eerste graad secundair onderwijs).

Maar, de groei is in onze scholengemeenschap Secundair Onderwijs  al enkele jaren geleden ingezet. Er zijn volledig nieuwe klassen in het tweede (MSV Aalst), derde ( MSV Leuven, Brussel en Turnhout) en vierde jaar (Hibernia) van het secundaire onderwijs. Deze groei moeten onze scholen volledig zelf financieren door donaties te verzamelen en allerlei fondsenwervingsacties te organiseren.
Wat kost dat dan wel, zo’n nieuwe klas? Wel, je kunt gerust uitgaan van zo’n 100.000 euro, waarvan het leeuwendeel personeelskosten zijn. En dat moet de school dus maar liefst vier tot zes jaar lang volhouden, voor elke klas die er het jaar voordien niet was. Niet te verwonderen dat onze scholen dus allerlei wegen bewandelen om hun groei ook financieel te kunnen dragen.

Om elke nieuwe of uitbreidende steinerschool te ondersteunen, heeft de Federatie Steinerscholen een samenwerking met het fonds PiAntro opgestart. Het fonds PiAntro wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting en kan niet-gesubsidieerde initiatieven ondersteunen. De giften die PiAntro ontvangt, worden rechtstreeks verdeeld naar deze scholen. En zo kun ook jij het steineronderwijs in Vlaanderen steunen! Een eerste grote actie van PiAntro was de ondersteuning van de beroepsrichting Duurzaam Wonen in de Lierse steinerschool.

Wil ook jij het steineronderwijs in Vlaanderen steunen? Draag gerust je centje bij via PiAntro!
Alle giften zijn welkom via:

Koning Boudewijnstichting

Rekeningnummer:

 (IBAN) BE10 0000 0000 0404 - (BIC) BPOBEB1

Gestructureerde mededeling:

***182/0460/00286***

Voor giften vanaf 40 euro per jaar krijgt de schenker via de Koning Boudewijnstichting een attest dat bij de belastingaangifte kan worden gevoegd. Dat kan een belastingvermindering opleveren van 45% van het op het attest vermelde bedrag. Uiteraard zijn ook kleine maandelijkse schenkingen heel welkom, bijvoorbeeld via een vaste opdracht.

Wil je op de hoogte blijven van de vorderingen in de nieuwe scholen, volg ons dan ook op facebook.

In naam van alle huidige en toekomstige leerlingen: dankjewel!