Actueel

Studiedag: Naar partnerschap met ouders van kinderen met een handicap

Op 3 december organiseert de vereniging Gezin en Handicap de studiedag ‘Naar partnerschap met ouders van kinderen met een handicap’. Omwille van de talrijke ontwikkelingen binnen de zorg en het onderwijs aan personen met een handicap wordt het steeds belangrijker om
ouders te betrekken en goed met hen te communiceren.

Ouders zijn een belangrijke partner in het leer- en hulpverleningsproces van kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap. Soms trek je als leerkracht of als hulpverlener samen met ouders aan eenzelfde zeel, soms hebben jullie elk een andere mening, …
Een goed overleg, een fijne samenwerking, een duidelijke en heldere communicatie met elkaar over wederzijdse verwachtingen, te behalen doelstellingen, een manier van aanpak, … zijn echter van essentieel belang voor een goede begeleiding en ondersteuning van een kind of volwassen persoon met een handicap en het gezin.

• Hoe kun je ervoor zorgen dat je allemaal op eenzelfde golflengte geraakt?

• Hoe zorg je ervoor dat de communicatie met ouders goed verloopt?

• Hoe kan je ouders zo goed mogelijk betrekken bij de begeleiding?

• Hoe geef je feedback aan ouders?

• Hoe zorg je ervoor dat je ( soms moeilijke) boodschap overkomt?
• Hoe kan je te weten komen wat ouders verwachten? …

Deze en andere thema’s komen aan bod op de studiedag. Meer informatie: Naar een partnerschap met ouders van kinderen met een handicap