Actueel

Traumabegeleiding en omgaan met moeilijk gedrag

Op zaterdag 27 januari 2018 vindt opnieuw een studiedag plaats omtrent moeilijk gedrag, en hoe je daar als leerkracht mee om kunt gaan. Door juist te observeren en “gedrag” als een signaal te begrijpen, kunnen leerkrachten de nodige ruimte creëren om samen een ontwikkelingsproces aan te gaan. Hoe dit in zijn werk gaat, wordt helder uiteengezet door de Duitse heilpedagoog Bernd Ruf. Vanuit zijn jarenlange ervaring met traumabegeleiding benadert hij gedragsproblemen zowel theoretisch als vanuit de klaspraktijk. De studiedag bouwt verder op de inzichten die op de studiedag van 14 januari 2017 aan bod kwamen. Alle info hier.