Actueel

Vooraankondiging conferentie ‘Transitions in childhood’

Volgend jaar van 31 maart tot 3 april vindt in het Goetheanum in Dornach een internationale conferentie voor leraren plaats rond het thema: ‘Transitions in childhood from birth to 14 years: Significance, challenges and consequences.’

 

Deze conferentie wil met professionals uit diverse vakgebieden (onderwijs, geneeskunde …) samen kijken naar specifieke groeimomenten van kinderen in de fase van de geboorte tot 14 jaar. Wat weten wij als opvoeders over de gevolgen van onze dagelijkse praktijk? Kennen wij als leraren de bron van de krachten waarmee het kind leert? Kunnen we geleidelijk aan leren het kind beter te helpen door goed waar te nemen hoe het zijn groei van baby naar (jong)volwassene doormaakt? Verschillende aspecten van pedagogiek, geneeskunde, voeding en sociale wetenschappen komen aan bod. De lezingen belichten interdisciplinaire thema’s. De workshops, podium discussies, discussiefora enz. bieden gelegenheid voor verdieping. Er zijn leeftijds – en beroepsspecifieke onderwerpen, maar ook thema’s die iedereen aangaan: slapen, voeding, gezondheid, ziekte …

Meer informatie vind je in deze flyer: Conference announcement Dornach 2015