Actueel

Vorming schoolbesturen en het eerste bestuurscafé

Op 7 en 20 mei 2015 vond voor het vierde jaar de vormingssessies voor de schoolbesturen plaats. Na verdieping in de thema’s participatie, financieel beleid en de identiteit van de steinerschool, stond dit jaar het thema bestuurlijke schoolvergroting – bestuurlijk samenwerking op de agenda. Een actueel thema waar we hoe dan ook mee geconfronteerd zullen worden. 
De eerste avond sprak prof. Geert Devos (UGent ) op inspirerende wijze over voor- en nadelen van grote besturen en over het onderscheid tussen een rationeel-technische versus een organisch-culturele schoolorganisatie. Verder kwamen de onderzoeksresultaten aan bod met betrekking tot de kenmerking van goed en minder goed functionerende scholengemeenschappen.
De tweede avond werd tussen de deelnemers uit verschillende schoolbesturen ‘fijn maar intens’ kennis gemaakt en ervaringen uitgewisseld.
Misschien kunnen we de conclusie als volgt verwoorden: de uitdagingen met betrekking tot de bestuurlijke schaalvergroting en samenwerking komen onontwijkbaar op ons af. Maar eerst moeten we elkaar als bestuurders veel beter leren kennen, netwerken vormen, uitwisselen. Niet meteen in een formele structuur, maar wel met enig systeem erin.

En zo werd de idee van een bestuurscafé gelanceerd. Leden van de schoolbesturen komen in een eerder informeel kader in elkaars scholen op bezoek om de gastschool en de andere bestuurders beter te leren kennen, van gedachten te wisselen en over gezamenlijke uitdagingen te spreken en dit in een aangename setting. En dit bleef niet bij een idee.
Het eerste bestuurscafé is gepland op donderdag 18 juni 2015 om 20u in de Kleine Wereldburger in Borgerhout. Wie wil deelnemen kan dat laten weten aan Kim Paessens vòòr 14 juni.