Actueel

Waar een wil is, ben ik weg

Op 9 oktober 2013 organiseert de Federatie Steinerscholen de Nationale Lerarendag rond dit thema. Je wil wel eens wat en waar een wil is, is een weg … Gezegdes over de wil zijn legio. Er zijn kinderen met een willetje (hoe groot is dat dan?) en we kunnen onze goede wil tonen (hoe onderscheidt die zich van de slechte?) …

Als steinerscholen gaan wij vaak zo prat op onze ‘wilsopvoeding’, maar wat is de wil en (hoe) laat die zich opvoeden? We kunnen gedachten vormen over de wil, we kunnen aspecten van de wil beleven, maar hoe willen we de wil? Op deze studiedag trachten we de wil te benaderen vanuit zijn gelaagdheid en vanuit de metamorfoses die hij (of is het een zij?) ondergaat in de verschillende leeftijdsfasen. En als we de wil dan in beeld krijgen, de wil van de kinderen, van de leerlingen en van onszelf, kunnen we hem dan opvoeden, richting geven of heeft de wil zijn eigen doelen?

We hebben opnieuw Marcel de Leuw gevraagd om verder te bouwen op wat vorig jaar werd aangezet en om ons rond te leiden in het gebied van de wil, waar we met ons bewustzijn zo moeilijk bij kunnen. Hij wil onze waarneming wekken om dichter te komen bij de eigen motieven en intenties en bij die van de kinderen en jongeren die we begeleiden.