Activiteiten

Waldorf 100 organiseert: bijen, bloemen, bomen

bijenkast

De bijen, wezens van de zon

Het zijn ware sociale kunstenaars. Ze bouwen en creëren, werken samen, schenken honing aan de wereld en verbinden de mens met de kosmos, ze bestuiven de bloemen, bomen en planten en leven in een atmosfeer doordrongen van liefde.

Voorspelling van Rudolf Steiner

Wanneer je langs een bijenkorf passeert en stil houdt, en een moment neemt om te observeren, voel je fascinatie en verwondering. Maar als je naar de voorbije honderd jaar kijkt en begrijpt hoe de bij meer en meer gemanipuleerd werd door de mens, voel je een drang om iets te herstellen wat we uit evenwicht gebracht hebben. Het wezen van de bij is sinds haar cultivatie enorm gecomprimeerd, tot het punt van de huidige situatie waarin de bijen in grote getale aan het sterven zijn. Rudolf Steiner voorspelde honderd jaar geleden reeds dat er nu problemen zouden ontstaan door de manier waarop we als mensheid de honingbij behandelen. Op dit moment, honderd jaar later, zien we dit inderdaad realiteit worden. De bijen zijn aan het sterven.

Onze taak

Het is vandaag onze taak als mensheid om opnieuw een omgeving te creëren waarin de bijen zichzelf kunnen zijn en overeenkomstig hun eigen natuur kunnen leven. Op die manier kunnen ze hun immuunsysteem opnieuw versterken en deze crisis overleven. We worden op onze verantwoordelijkheid aangesproken (niet enkel door de bijen) om op een respectvolle manier met het leven op aarde om te gaan. Het Waldorf 100 project ziet dit in en ziet ook het potentieel van onze Steinerschoolbeweging en wat we voor de natuur, de mensheid en onze gezamenlijke toekomst kunnen doen.

Kunnen we ons een beweging van scholen voorstellen waarin elke school en haar gemeenschap het opneemt voor de bijen en een ruimte creëert waarin samen kan geleefd worden met deze wonderbaarlijke wezens?

Wat een potentieel hebben we hier, wat een kracht en vermogen!

Workshop

In het kader van het Waldorf 100 feestjaar, en het internationale project Bees and Trees wil de actiegroep Waldorf 100 onze Vlaamse Steinerscholen motiveren om zich massaal te engageren voor het welzijn van de bijen.

Om dit mogelijk te maken, biedt de Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen een gratis workshop aan voor de hele school: leerkrachten, ouders, medewerkers en leerlingen (vanaf klas 6). De workshop wordt begeleid door bijen-onderzoeker en kunstenaar Christian Gruetzmacher, en sociale kunstenaars (tevens oud-leerlingen) Melody Brink en Ianthe Lauwaert. Samen met hen gaan we op weg naar een gemeenschap-geïnspireerde toekomst voor de honingbij. Wat kunnen we van de honingbij leren? En wat kunnen we op onze school voor de honingbij doen? Laat het ons samen ontdekken op een kunstzinnige en verbindende manier!

 

Als jouw school nog niet is ingeschreven voor een workshop, aarzel dan niet en schrijf je alsnog in! (het document werd aan uw directie bezorgd).

 

Met warme groeten,

Ianthe, Melody en Christian en de Steiner/Waldorf 100 actiegroep

 

Zie ook

Poster: Een geschenk voor de bijen