Actueel

Workshop: “Onderwijsinspectie zet de M-bril op”

In oktober 2016 organiseert de Pedagogische Begeleidingsdienst Steinerscholen een inspiratiedag voor zorgleerkrachten, directies, leerlingenbegeleiders en leerkrachten. Volgend schooljaar biedt de PBD opnieuw een verdieping in zorg met als thema: “De onderwijsinspectie zet de M-bril op”.

Ilse Vanbaelen volgde in februari, op de dag van de leerzorg SO, een zeer inspirerende workshop rond dit actuele gegeven. Twee inspecteurs lieten de deelnemers kennis maken met hun kijkwijzer en kwaliteitscirkel: hoe kijkt inspectie naar leerbegeleiding. Al doende gingen ze aan de slag in kleine groepjes. Een echte eye-opener!

Nu zijn deze inspecteurs bereid om in het kader van de nascholing van de PBD diezelfde workshop aan te bieden. Als steinerscholen werken we vanuit onze eigenheid aan ons zorgbeleid. De input en expertise van deze mensen is zeer interessante informatie om je zorgbeleid op te starten, verder uit te bouwen en/of te onderwerpen aan een kritische blik die je zelf leert ontwikkelen. Ook als je werkt in een basisschool is dit een inspirerende workshop. In deze workshop is er uiteraard ook gesprek en dialoog met hen mogelijk.

Het meest interessante is wanneer je met twee of drie personen van eenzelfde school aanwezig kan zijn. Maar uiteraard kan je ook individueel deelnemen. Een niet te missen kans, hou het nascholingsaanbod van de PBD zeker in te gaten!

1jaar_M-decreet_uitgelicht-300x169